Jury

Ondernemersjury

De kandidaten worden beoordeeld door een deskundige, onafhankelijke jury. De samenstelling van deze jury is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.

De Haarlemse Ondernemers Prijs is van en voor ondernemend Haarlem. De juryleden zijn daarom zelf ondernemers, plus één representant uit de financiële branche. Zij zijn succesvol actief in verschillende branches en beroepsgroepen. Hun bedrijven zijn gevestigd in Haarlem.

Juryvoorzitter van de vierde editie van de Haarlemse Ondernemers Prijs is de Haarlemse advocaat Margot Span. Zij was in 2014 en 2015 jurylid en in 2016 ook al juryvoorzitter.

Onafhankelijke werkwijze

De jury heeft de opdracht en de zelfstandige bevoegdheid om binnen de wedstrijd de kandidaten te toetsen aan de deelname- en selectiecriteria. De selecties tijdens de wedstrijd liggen dus geheel bij de jury. De wedstrijdorganisatie ondersteunt de jury organisatorisch.

Indien een branchegenoot van een jurylid ter beoordeling voorligt, dan onthoudt het betreffende jurylid zich van jurybeoordeling over die branchegenoot. Alle informatie over de wedstrijd (wedstrijdcriteria, wedstrijdschema, jurysamenstelling, genomineerden en finalisten) is transparant, maar het juryberaad tijdens de wedstrijdperiode en tijdens de finale-avond is natuurlijk geheel geheim.

Samenstelling jury 2017

Dit is de voltallige jury voor de HOP 2017.

Boven v.l.n.r.: Maarten Eikelenboom, Mariëlle van Meerwijk, Pieter van der Spek en Sabine Ophorst.
Onder v.l.n.r. Patrick van der Leelie, Margot Span (juryvoorzitter) en Erwin Miedema (winnaar 2016).

Gastlocatie: Bakke-Rij, Haarlem.

Jury 2017

De jury van de 2017-editie van de Haarlemse Ondernemers Prijs is als volgt samengesteld (alfabetisch):