Jury 2019

Ondernemersjury

De kandidaten worden beoordeeld door een deskundige, onafhankelijke jury. De samenstelling van deze jury is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. De Haarlemse Ondernemers Prijs is van en voor ondernemend Haarlem. De juryleden zijn daarom zelf allemaal ondernemers. Zij zijn succesvol actief in verschillende branches en beroepsgroepen. Hun bedrijven zijn gevestigd in Haarlem. Juryvoorzitter van de vijfde editie van de Haarlemse Ondernemers Prijs is de Haarlemse ondernemer Pieter van der Spek. Hij was in 2015 en 2016 jurylid en in 2018 al juryvoorzitter.

Onafhankelijke werkwijze

De jury heeft de opdracht en de zelfstandige bevoegdheid om binnen de wedstrijd de kandidaten te toetsen aan de deelname- en selectiecriteria. De selecties tijdens de wedstrijd liggen dus geheel bij de jury. De wedstrijdorganisatie ondersteunt de jury organisatorisch. Indien een branchegenoot van een jurylid of een ondernemer met een relatie met een jurylid ter beoordeling voorligt, dan onthoudt het betreffende jurylid zich van jurybeoordeling over die kandidaat. Alle informatie over de wedstrijd (wedstrijdcriteria, wedstrijdschema, jurysamenstelling, genomineerden en finalisten) is transparant, maar het juryberaad tijdens de wedstrijdperiode en tijdens de finale-avond is natuurlijk geheel geheim.

Samenstelling jury 2019

V.l.n.r.: Mildred Hofkes, Pieter van der Spek (juryvoorzitter), Ray Goossens, Chris Denneboom, Matthijs Ariëns, Masha Vos en David Jonkers (winnaar 2018).

Opmerking: De foto boven aan deze pagina is van de toenmalige jury tijdens de Finale-avond van de Haarlemse Ondernemers Prijs op 7 april 2018.

Interview Pieter van der Spek Juryvoorzitter

Juryvoorzitter Pieter van der Spek werd in oktober 2017 geïnterviewd voor de huis-aan-huisbladen Haarlems Nieuwsblad en Haarlems Weekblad. Aardige interviews over ondernemerschap en de Haarlemse Ondernemers Prijs.  

23 oktober in Haarlems Weekblad

17 oktober in Rodi Media