David-Jonkers-Finalist-Haarlemse-Ondernemers-Prijs-2018Bright River? David vertelt. Over een constante stroom van beelden die de hele wereld overgaan. Alle grafische nabewerkingen – het mooier maken – wordt door Bright River gedaan. In India en Bangladesh, daarna gaan ze weer terug naar de klant. Vandaar de naam. Bright River bewerkt nu zo’n 25.000 beelden per dag, in 2020 gaan ze voor 20 miljoen per jaar. Goed verhaal, dat heeft David duidelijk vaker gedaan.

“Daarnaast doen we onderzoek naar de conversie van beelden. Een beeld van bijvoorbeeld een spijkerbroek is mede bepalend voor hoe goed dat product wordt verkocht.” Want voor de duidelijkheid, de door Bright River bewerkte beelden worden hoofzakelijk online gebruikt. E-commerce groeit, afgelopen jaar met 13% en Bright River groeit nog harder. “In de US groeide we in 2017 met 30%, onze grootste markt. Dat doen we door naar onze klanten te luisteren, hoe kunnen we hen nog beter van dienst zijn?”

“Nu sturen we de bewerkte beelden terug, maar straks kunnen ze op onze servers blijven staan. Vandaar worden ze in de webshops van onze klanten getoond. Met de data die we zo verzamelen kunnen we onze klanten nog beter adviseren over hoe je een product het beste fotografeert.” David zit er ontspannen bij. “Jij nog koffie?” Naast de koffiemachine staat een leeg flesje bier van afgelopen avond, dat wordt door David razendsnel opgeruimd. Hij heeft duidelijk hart voor zijn zaak.

“En de mensen, zij doen ‘t werk! De beeldbewerkers in Bangladesh, mijn compagnons, investeerders, onze medewerkers hier en in Amerika. Zonder hen zouden we niet bestaan. We doen het samen en iedereen heeft zijn taak. Dat heb ik moeten leren en nog steeds. Laatst kwam er iemand bordjes ophangen die aangeven waar de brandhaspels zich bevinden. Spuuglelijk en zo groot als een schilderij. Daar stond ik me over op te winden. Maar ja, er zijn natuurlijk belangrijker zaken.” Daar werd David door zijn compagnon lachend op gewezen.

“En terecht. Ik moet focussen op wat er buiten gebeurt, ondernemen!” Dat laatste heeft hij tijdens zijn studie geleerd. In 1995 kwam hij vanuit zijn geboorteplaats Delft naar Haarlem, voor de opleiding Small Business van Inholland. David praat met respect over Haarlemse ondernemers die dezelfde studie hebben gedaan. “Michel Ordeman van Jopen, zijn biertje kan je zelfs in New York krijgen. En Ubbo Maagdenberg van Emark, ook zo’n mooi bedrijf.” In al z’n bescheidenheid hoort David zeker in dat rijtje thuis!

Bron: Jan Glas Pergezicht