Wie is de meest inspirerende ondernemer van Haarlem? Wie combineert uitstekend ondernemerschap met trots op ondernemersstad Haarlem? Wie gaat topondernemer David Jonkers (2018) en zijn voorgangers Michael Hagen (2014), Tim Várdy (2015), Erwin Miedema (2016) en Paul Hoefsloot (2017) opvolgen als winnaar van de Haarlemse Ondernemers Prijs? De zesde editie van de ondernemersprijs van en voor ondernemend Haarlem is begonnen. Elke Haarlemse ondernemer kan zichzelf aanmelden en iedereen kan een tip over een topondernemer indienen. En zelfs geheime tips over mogelijke kandidaten zijn welkom. Hoe sterker het kandidatenteam is, hoe spannender het wordt. De wedstrijd heeft zijn slot in de grote Finale-avond op maandag 8 april in de Lichtfabriek. Kijk op de website www.haarlemseondernemersprijs.nl, mail naar info@haarlemseondernemersprijs.nl of bel/app 06 46 19 58 28.

Het verrassende slot van de HOP-finale 2018 met v.l.n.r.: Pieter van der Spek (juryvoorzitter), Henri Stoelman (finalist), David Jonkers (winnaar) met echtgenote en Marcel Belt (finalist) (foto Adam van Noort).