Wedstrijdcriteria

Deelnamecriteria

Om aan de wedstrijd mee te kunnen doen moet je als deelnemer voldoen aan de volgende deelnamecriteria:

 1. Je bent risicodragend ondernemer van een winstgericht bedrijf. Dat kan als eigenaar van een eenmanszaak, als (meewerkend) vennoot in een vennootschap onder firma en/of als directeur-grootaandeelhouder (DGA) of als enig directeur-grootaandeelhouder. Je hebt zwaarwegende invloed op de ondernemingsstrategie.
 2. Jouw bedrijf (enige vestiging of hoofdvestiging) is gevestigd binnen de gemeente Haarlem. Je hoeft niet zelf woonachtig te zijn binnen de gemeente Haarlem. Het gaat om de economische bedrijfsexploitatie; daar waar de toegevoegde waarde wordt gecreëerd.
 3. Jouw bedrijf is aantoonbaar en gezond winstgevend. Omvang van bedrijf, omzet en winst zijn op zichzelf niet relevant.
 4. Jij en jouw bedrijf (of bedrijven) zijn van onbesproken gedrag.
 5. Jij en jouw bedrijf (of bedrijven) zijn persoonlijk en zakelijk niet gelieerd (geweest) aan een van de juryleden of aan betrokkenen bij de organisatie van de Haarlemse Ondernemers Prijs (wedstrijd en bijbehorende evenementen).
 6. Je meldt je tijdig aan onder indiening van alle gevraagde gegevens via deze website. Indien je door een ander bent voorgedragen, neemt de organisatie contact met jou op; deelname is dan afhankelijk van jouw akkoord en van de indiening van alle gevraagde gegevens via deze website. Je bent beschikbaar en bereid om op aanvraag van of namens de jury nadere informatie te verstrekken.

Toelichting algemeen:
De juryleden en de bedrijven waarin de juryleden ondernemen en/of waarin de juryleden zelf (of familieleden van hen) betrokkenheid hebben (werken, leiding, eigendom, e.d.) zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De organisatie en de jury hebben te allen tijde de mogelijkheid om nadere informatie bij en/of over een kandidaat in te winnen. De jury kan te allen tijde op basis van alle beschikbare informatie beslissen een kandidaat niet verder aan de wedstrijd deel te laten nemen. Omdat de jury onafhankelijk is, mogen partners van de Haarlemse Ondernemers Prijs desgewenst in principe deelnemen aan de wedstrijd (mits natuurlijk niet gelieerd aan een jurylid).

Toelichting op deelnamecriterium 5:
Het doel van dit criterium is dat wij (de schijn van) belangenverstrengeling willen voorkomen, maar bij volledige uitsluiting zou de spoeling van wedstrijddeelnemers dunner zijn. Want in een stad als Haarlem en binnen het Haarlemse zakenleven kunnen er al snel contacten en bindingen zijn. Daarom is op dit punt een verbijzondering vastgesteld. Indien er sprake is van (voormalige) persoonlijke en/of zakelijke binding tussen een wedstrijddeelnemer en een jurylid en de jury wil uitsluiten dat dit invloed op het wedstrijdproces met zich mee kan brengen, dan geldt dat het betreffende jurylid binnen de jury wel mag meespreken over, maar niet mee-oordeelt over die kandidaat. Hierbij geldt dat omvang en samenstelling van de jury, haar professionaliteit en haar integriteit ons inziens een keurige jurering voldoende waarborgen.

Pitch Marja Jochemus voor de jury

Pitch Marja Jochemus voor de jury

Selectiecriteria

Tijdens de wedstrijd zul je als deelnemer door de jury aan de volgende selectiecriteria worden getoetst:

 1. Je bent ondernemend, enthousiast en innovatief.
 2. Je bent een inspirerend voorbeeld voor andere ondernemers.
 3. Je hebt een visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en past dit toe.
 4. Je bent actief in de top van jouw branche of beroepsgroep.
 5. Je bent als ondernemer en met jouw onderneming financieel degelijk (individuele en vertrouwelijke toets door de financieel specialist binnen de jury).
 6. Je bent een ondernemer waar ondernemend Haarlem trots op kan zijn en die zelf trots is op Haarlem als vestigingsstad voor ondernemers.

De organisatie en de jury hebben te allen tijde de mogelijkheid om nadere informatie bij en/of over een kandidaat in te winnen. De jury kan te allen tijde op basis van alle beschikbare informatie beslissen een kandidaat niet verder aan de wedstrijd deel te laten nemen. Indien een branchegenoot van (het bedrijf van) een van de juryleden aan de wedstrijd deelneemt, dan onthoudt dat jurylid zich van mede-beoordeling van die kandidaat.